Son Yazılar

Yargıtaydan kredi masraflarına ait zamanaşımı müddeti kararı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara nazaran, Ankara’da yaşayan tüketicinin, bir bankadan 26 Mayıs 2005’te kullandığı kredi nedeniyle alınan 400 liralık masrafın iadesi için Ankara 17. İcra Müdürlüğüne yaptığı müracaat üzerine 11 Ağustos 2014’te icra takibi başlatıldı. Banka tarafından icra takibine itiraz edilmesi üzerine, tüketici, 16 Haziran 2015’te evrak masrafı alacağının tahsili talebiyle Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına başvurdu. Hakem heyeti, başvuruyu zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle reddetti.

YARGITAY O KARARI BOZDU

Müracaatçının, hakem heyeti kararının iptali istemiyle Ankara 8.Tüketici Mahkemesine yaptığı müracaat da reddedildi. Karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun faydasına bozulması talebiyle temyiz edildi. Belgeyi görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Ankara 8.Tüketici Mahkemesinin kararını bozdu.

Kararda, evrak masrafının davacıdan tahsil edildiği tarihte yürürlükte bulunan 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 125. unsuru kararına nazaran, mukaveleye dayalı alacak davalarında zamanaşımının 10 yıl olduğu, dava konusu olayda da 10 yıllık kontrat zamanaşımının uygulanması gerektiği belirtildi.

YANLIŞ KARAR VERİLMİŞ

Alacağın tahsili için icra takibinde bulunulmasının, zamanaşımını kesen sebeplerden olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

“Bu durumda mahkemece davacı tarafça 10 yıllık zamanaşımı mühleti dolmadan evvel 18 Ağustos 2014’te icra takibi başlatılmasıyla zamanaşımının kesildiği ve yeni bir mühletin işlemeye başladığı, böylelikle Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti’ne müracaat tarihinde, alacağın zamanaşımına uğramamış olduğu anlaşılmakla hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanlış kıymetlendirme ile yazılı biçimde karar verilmiş olması yol ve yasaya karşıt olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun faydasına bozma talebinin açıklanan bu nedenle kabulü gerekir.” AA

Yazar : admin

Check Also

Buğdayın maliyeti 1.850 TL, çiftçinin karı 1500 TL

Türkiye önemli bir tahıl krizinin eşiğindeyken maliyetler altında ezilen çiftçi, buğdayda dekar başına ürettiği mahsulden 350 TL ziyan ediyor ...

Van escort Diyarbakır escort İskenderun escort Escort Sitesi Bostancı escort Bostancı escort bayan Dudullu escort Bayan Dudullu escort Göztepe escort bayan Ataşehir escort Maltepe escort Göztepe escort Lezbiyen escort