Son Yazılar

Uzmanlara ödenecek fiyatlar aşikâr oldu

Uzmanlık Taban Fiyat Tarifesi” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İsimli ve idari yargı alanında yürütülen uzmanlık faaliyetine ait eksper fiyatlarının belirlendiği “2019 Yılı Uzmanlık Taban Fiyat Tarifesi” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, eksperlere icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar ile cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 220’şer lira ödenecek. Eksperler, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler kapsamında da 220 lira alacak.

Asliye hukuk, asliye ceza, yönetim ve vergi mahkemelerindeki davalar ile buralarda görülen işlerle ilgili 365’er lira alacak uzmanlara, aile, iş ve kadastro mahkemelerindeki iş ve davalar için de 290 lira fiyat verilecek.  Uzmanlara, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440 lira ödeme yapılacak.  Kamuoyunda “istinaf” olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinde görülen dava ve işlere ait 465 lira fiyat verilecek olan eksperlere, Yargıtay ile Danıştay’da birinci derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar ve işler için 580 lira ödeme yapılacak.

FİYAT ARTIRIMI VE İNDİRİMİ YAPILABİLECEK

Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak uzmanın vasfı yahut ilgili uzmanlık alanında uzman teminde yaşanan zahmeti, uyuşmazlığın niteliğini, belge ve eklerinin kapsamını, görevlendirme yapılan yere gidilmesi için gereken süreyi, inceleme ve keşif için geçirilen süreyi dikkate alarak ödenecek fiyatı artırabilecek.  Öte yandan, görevlendirmeyi yapan merciler, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde tarifede yazılı uzman fiyatlarını indirebilecek.  Farklı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri belgelerde işin mahiyetine nazaran tarifede yazılı eksper fiyatlarından görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek ölçüde indirim yapılabilecek.

EK RAPOR İÇİN EKSPER FİYATI

Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıyeten bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine nazaran uzmana, merci tarafından takdir edilecek ölçüde ek fiyat ödenebilecek.

Eksper raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıyeten bir fiyat ödenmeyecek.

Görevlendirme kararında uzmandan cevaplaması istenilen soruların bir yahut birkaçının eksper tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde de ayrıyeten bir fiyat ödemesi yapılmayacak.  Uzmanın ulaşım ve konaklama sarfiyatları ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak eksperin talebi ve görevlendirmeyi yapan mercinin uygun görmesi halinde, ileride ödenecek meblağdan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilecek.  Yapılan görevlendirmeye ters olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından fiyat yahut sarfiyat ismi altında ödeme yapılmamasına yahut karşıtlığın niteliğine nazaran takdir edilen fiyat ve masraflarda indirim yapılmasına karar verilebilecek.

Uzmanın, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve öbür mutat masrafları evrakı karşılığında ayrıyeten ödenecek. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılacak ve ibraz edilen evraklar evrakında saklanacak.  Fiyatlar, vergi kesintisi yapıldıktan sonra eksperlere ödenecek.

AA

Yazar : admin

Check Also

81 kentte konut krizi yaşanıyor

Türkiye genelinde yeni kiraya verilmiş konutlarda kira fiyatları bir evvelki yıla nazaran yüzde 150 oranında arttı. Minimum fiyatı aşan kiralar ...

Van escort Diyarbakır escort İskenderun escort Escort Sitesi Bostancı escort Bostancı escort bayan Dudullu escort Bayan Dudullu escort Göztepe escort bayan Ataşehir escort Maltepe escort Göztepe escort Lezbiyen escort