Son Yazılar

SPK, emeklilikte standart ve para piyasası fonlarına alınacak varlıkları düzenledi

Bültene nazaran, “Standart Fonlara Ait Esaslar” başlıklı kısmının birinci fıkrasının b ve c bentleri şu halde değiştirildi:

“Asgari yüzde onu, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal İdare Endeksi ve Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan iştirak endekslerindeki hisselerde, azami yüzde otuzu; Türk Lirası cinsinden ve Borsada süreç görmesi kaydıyla bankalar yahut yatırım yapılabilir düzeyde derecelendirme notuna sahip olan öteki ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Türk Lirası cinsinden Borsada süreç görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan yahut kendisi yahut fon kullanıcısı yatırım yapılabilir düzeyde derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, İpotek ve varlık teminatlı menkul değerlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul değerlerde, vaad sözleşmelerinde”

Bültende, Emeklilik Rehberi’nin 3.1.7 ve 3.6. no’lu hususları ile getirilen yeni sınırlamalar kapsamında oluşacak fon portföy yapısı değişiklikleri göz önüne alınarak fon içtüzüğü, izahnamesi ve tanıtım formunda yapılacak değişikliklerin ayrıyeten Heyet onayı aranmadan ilgili düzenlemelerde yer alan ilan ve tescil süreçleri yerine getirilerek yürürlüğe konulmasına ve fon karşılaştırma ölçütlerinde/eşik bedellerinde kurucular tarafından gerekli görülmesi durumunda değişiklik yapılabilmesine, Emeklilik Rehberi’nin 3.1.7 ve 3.6. nolu hususlarında yapılan değişiklikler ile getirilen yeni portföy sınırlamalarına 31 Temmuz 2019 tarihi itibariyle ahenk sağlanmasına karar verildiği bildirildi.

AA

Yazar : admin

Check Also

Buğdayın maliyeti 1.850 TL, çiftçinin karı 1500 TL

Türkiye önemli bir tahıl krizinin eşiğindeyken maliyetler altında ezilen çiftçi, buğdayda dekar başına ürettiği mahsulden 350 TL ziyan ediyor ...

Van escort Diyarbakır escort İskenderun escort Escort Sitesi Bostancı escort Bostancı escort bayan Dudullu escort Bayan Dudullu escort Göztepe escort bayan Ataşehir escort Maltepe escort Göztepe escort Lezbiyen escort