Son Yazılar

Sanal icra dairesi uygulaması geliyor

Yargı Islahatı Stratejisinin “Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılamanın Sadeleştirilmesi Aktifliğinin Artırılması” hedefi çerçevesinde, icra ve iflas sisteminin idare, işçi ve teşkilat yapısı güçlendirilecek.

İcra ve iflas dairelerinin idare, işçi ve teşkilat yapısını düzenleyen müstakil bir mevzuat hazırlanacak, yeni icra dairesi modeli yaygınlaştırılacak, sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak.

Adalet Bakanlığı Teftiş Şurası bünyesinde, adalet müfettişlerinin kontrol ve nezaretinde faaliyet göstermek üzere icra ve iflas sistemi meslek mensuplarının yer aldığı bir kontrol kümesi oluşturulacak, lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilmesi ve tasfiye yönteminin tekrar düzenlenmesiyle yedieminlik kurumu ıslah edilecek.

Alacaklı ve borçlu ortasındaki hassas istikrarın gözetilmesi suretiyle, icra satış sistemi yenilenecek ve takiplerde vatandaşlara yansıyan maliyetler azaltılacak. Bu gayeyle da icra harç ve masraflarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak, yalnızca elektronik ortamda satış yapılması ve gazete ilanının kaldırılması suretiyle takip masrafları, satış süreci hızlandırılarak koruma fiyatı ve öteki masraflar azaltılacak. İhaleye iştiraki ve satış bedelini artırmak emeliyle, teminat oranı indirilecek.

Borçluya, haczedilen malını satma hakkı tanınacak.

İDARİ YARGILAMA SADELEŞTİRİLECEK

İdari yargılama metodunun sadeleştirilmesi ve aktifliğinin artırılması sağlanacak. İdari uyuşmazlıklara ait küme davalarda, pilot dava uygulamasına geçilecek.

İdari yargıda gerekçeli karar yazılmasına mühlet getirilecek, tek yargıçla görülen belgelerin kapsamı genişletilecek.

Birtakım uyuşmazlıklarda şahit dinlenebilmesi sağlanacak, evrakın tekemmül sürecinde birtakım adapla ilgili süreçlerin sadeleştirilmesi suretiyle daha süratli karar verilmesinin önü açılacak.

Yargı Islahatı Stratejisinin “Alternatif Uyuşmazlık Tahlil Formüllerinin Yaygınlaştırılması” gayesi kapsamında, ceza uyuşmazlıklarında alternatif tahlil yolları geliştirilecek.

Uzlaştırma öngören kararların kapsamı genişletilecek, suça sürüklenen çocuklara mahsus uzlaştırma modeli oluşturulacak. Uzlaştırma ofislerinin kapasiteleri artırılacak, uzlaşmanın ehemmiyetine ait toplumsal farkındalık artırılacak.

Tıpkı biçimde hukuk uyuşmazlıklarında alternatif tahlil metotları yaygınlaştırılacak. Mahkemeyle temaslı alternatif uyuşmazlık tahlil teknikleri geliştirilecek. Mahkeme temelli aile arabuluculuğu uygulaması getirilecek.

Tüketici uyuşmazlıkları üzere alanlarda arabulucuya müracaat, dava kuralı olacak. Kimi uyuşmazlıklara ait arabuluculukta uzmanlaşma sağlanacak. Tensip zaptıyla taraflar, sulhe hazırlık süreçleri hakkında daha detaylı bilgilendirilecek.

Sulh yoluyla uyuşmazlıkların tahlile kavuşturulması halinde, göreceli karar ve ilam harcı yerine
maktu harç alınacak.

Alternatif uyuşmazlık tahlil yollarına ait tertipli tesir tahlilleri yapılacak, ilgili kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları, akademik çevreler ve sivil toplum örgütlerinin iştirakiyle “Alternatif Uyuşmazlık Tahlil Formülleri Müşavere Kurulu” oluşturulacak.

Kamunun taraf olduğu uyuşmazlıklarda, sulh kurumu tesirli uygulanacak. Yönetim ile birey ortasındaki uyuşmazlıklar ile farklı kurumlar ortasındaki kamu hukuku ve özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, sulh kurumuna müracaat mecburiliği getirilecek.

Yönetim bünyesindeki sulh kurulları tekrar yapılandırılacak, uygulama ve içtihatların gözetilmesi suretiyle yönetim aleyhine sonuçlanabilecek davalardan vazgeçme, feragat ve kanun yoluna başvurulmaması konularındaki uygulama geliştirilecek.

AA

Yazar : admin

Check Also

Buğdayın maliyeti 1.850 TL, çiftçinin karı 1500 TL

Türkiye önemli bir tahıl krizinin eşiğindeyken maliyetler altında ezilen çiftçi, buğdayda dekar başına ürettiği mahsulden 350 TL ziyan ediyor ...

Van escort Diyarbakır escort İskenderun escort Escort Sitesi Bostancı escort Bostancı escort bayan Dudullu escort Bayan Dudullu escort Göztepe escort bayan Ataşehir escort Maltepe escort Göztepe escort Lezbiyen escort