Son Yazılar

Marmara’da kaygı veren rapor: Tek tehdit ‘müsilaj’ değil!

Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde dört farklı üniversiteden bilim insanlarının oluşturduğu araştırma takımının müsilaj çalışmasının sonuçları açıklandı. 

Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdullah Soykan, Prof. Dr. İsa Cürebal ve Uzman Furkan İnan, Ardahan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serkan Kükrer, Dr. Öğretim Üyesi Dilek Aykır, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden Araştırma Vazifelisi Dr. Şakir Fural, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Aydın’dan oluşan araştırma takımı, Erdek ve Bandırma körfezlerinde deniz tabanından aldığı toplam 69 sediment ve karot örneğinin, laboratuvar ortamındaki incelemesini tamamladı.

Yapılan çalışmanın akabinde, araştırmanın sonuç bilgisi raporu paylaşıldı.

Raporda; Erdek ve Bandırma körfezlerinin karşı karşıya olduğu tek tehlikenin müsilaj olmadığı, alınan örneklerde cıva, kadmiyum, bakır, çinko üzere toksik element zenginleşmelerine de rastlandığı kaydedildi.

KANALİZASYON VE SANAYİ ATIKLARI ALG ÇOĞALMASINA NEDEN OLUYOR

Müsilaj probleminin tahliline katkı sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen çalışmada, müsilaja sebep olan mikroskobik alg cinslerinin çoğalma dinamiklerini deniz tabanındaki çökellerden takip edilerek yeni ve tarihi kayıtlar çıkaran takım, enteresan sonuçlara ulaştı.

Sonuç bilgisi raporunda yapılan çalışma ve incelemelerden elde edilen datalara nazaran:

*Denizin tabanını kaplayan çamur (sediment) katmanının bilhassa üstten 10 santimetrelik kısmında müsilaja sebep olan tiplerin çok üremesini teşvik eden azot ve fosforun memleketler arası kriterlerin çok üzerinde birikim yaptığı tespit edilmiştir.

*Bu birikime paralel olarak sedimentte çok alg üremelerinin göstergelerinden, klorofil ve biyojenik silika konsantrasyonunun da yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum, azot ve fosfor varlığı ile alg artışları ortasında direkt ilgiyi göstermektedir.

*Sedimentin 10 santimetreden daha derinde bulunan kısımlarında ise azot ve fosfor azalışı ile uyumlu düşük birincil üretim gözlenmiştir.

*Bu durum, kanalizasyon ve sanayi atıklarının Marmara Denizine ağır halde deşarj edilmediği periyotlarda günümüzdeki üzere rahatsız edici alg çoğalmalarının olmadığına işaret etmektedir.

Raporda, Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS) ile hazırlanan arazi kullanım haritaları ve arazi çalışmalarıyla yapılan kaynak değerlendirmesinde, Erdek Körfezi’nin etrafında başta tarım, sanayi ve yerleşme alanları olmak üzere antropojenik aktivitenin ağırlaştığının tespit edildiği de belirtilerek, CBS datalarına dayalı mekansal tahlil ve çok değişkenli istatistik sonuçları, Erdek Körfezi’ndeki azot, fosfor ve potansiyel toksik element kaynağının körfez etrafı ve Gönen Çayı havzasında sürdürülen antropojenik faaliyetler olduğunu göstermiştir” tabirlerine yer verildi.

Bandırma Körfezinde besleyici elementlerin kaynağının değiştiğinin vurgulandığı araştırma raporunda, CBS ile yapılan mekansal tahliller Bandırma Limanının iç kısmı ve kıyı çizgisinde bulunan sanayi tesisleri açıklarının değerli azot fosfor ve potansiyel toksik element birikim noktaları olduğunu göstermektedir denildi.

HER İKİ KÖRFEZ İÇİN DE TEK SORUN MÜSİLAJ DEĞİL

Yapılan çalışmada her iki körfez için de tek etraf sıkıntısının müsilaj olmadığı, bölgede kıymetli seviyelerde cıva, kadmiyum, bakır, çinko üzere toksik element zenginleşmelerinin de meydana geldiğinin tespit edildiğine dikkat çekildi.

Gelecek periyotlarda, sedimentte birikmiş olan tüm kirleticilerin, deniz tabanından suya geçmeye devam edeceği, bu yüzden tüm tedbirler alınsa bile çok alg çoğalmalarının uzun yıllar sorun olmayı sürdüreceği vurgulandı.

ALG ARTIŞLARI EKOSİSTEME ZİYAN VERECEK

Müsilaj problemine yönelik yapılan çalışma raporunda Müsilajla Uğraş Hareket Planının bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

0Her alg artışı müsilaj ile sonuçlanmayabilir. Müsilajı yaratan çeşitler, toplam alg komünitesi içindeki bir kümedir.

*Önümüzdeki yıllarda değişen şartlara bağlı olarak diğer özelliklere sahip çeşitlerde de artışlar olabilir.

*Ancak kesin olan şudur ki çok alg artışlarının tamamı ekosisteme ziyan verecektir. Araştırma bulgularımız; Müsilaj ile Uğraş Hareket Planı’nın süratli halde uygulanması, Marmara Denizi’ne atık deşarjının durdurulması için kentsel ve endüstriyel kaynakların yanında aksiyon planının 12nci hususunda değinilen havza içi kaynaklara daha fazla odaklanılması gerektiğini göstermektedir.

*Müsilaj ile Çaba Aksiyon Planı, Marmara Denizi’nin ekolojik bozulmadan kurtarılması için hayli aktif unsurlar içermektedir. Fakat aksiyon planında yalnızca azot ve fosfata dikkat çekilmiştir.

*Araştırma bulgularımız Marmara Denizi güney kıyılarında potansiyel toksik element kirliliğinin varlığını göstermektedir.

*Bu nedenle, cıva, arsenik, kadmiyum vb. toksik kirleticilerin müsilaj aksiyon planına dahil edilmesini öneriyoruz.

*Marmara Denizi’nin ve Türkiye’nin bütün sulak alanlarının ekolojik risklerden korunması için lokal idareler ve yetkili kurumlar ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.

*Karar vericilere sağladığımız bilgilerin sulak alanlarımızdaki ekolojik risklerin azaltılması ve önlenmesinde tesirli olacağını düşünüyoruz.(DHA)

Yazar : admin

Check Also

Maltepe Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Maltepe Belediyesi'nin üst idaresinde vazifeli bireyler ile zabıta çalışanının de ortalarında yer aldığı 10'u kamu vazifelisi toplam 18 şüpheliye ...

Van escort Diyarbakır escort İskenderun escort Escort Sitesi Bostancı escort Bostancı escort bayan Dudullu escort Bayan Dudullu escort Göztepe escort bayan Ataşehir escort Maltepe escort Göztepe escort Lezbiyen escort