Son Yazılar

Kırmızı et piyasası için yeni düzenleme

Et piyasasının düzenlenmesine ait karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve ramazan ayı için kırmızı et piyasasını düzenlemek emeliyle hazırlandığı açıklandı.

Et piyasasının düzenlenmesine ait karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

KARARIN MAKSADI VE KAPSAMI

Kararda şu sözler yer aldı:

HUSUS 1- (1) Bu karar, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu faydası kapsamında 2022 yılı Ramazan ayı için kırmızı et piyasasını düzenlemek hedefiyle hazırlanmıştır.

UNSUR 2- (1) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) Ana Statüsünün 5’inci unsurunun ikinci fikrasına binaen kırmızı et fiyatlarındaki istikrarın üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek maksadıyla, 2/4/2022-1/5/2022 tarihleri ortasında (bu tarihler dâhil) ESK tarafından kesiti ve satışı yapılan/yaptırılan sığırlar için, 2.500 TL/baş destekleme ödemesi ESK’ca hazırlanacak icmal karşılığında yetiştiricilere yapılır.

(2) Sığırların kısmı ve satışı, ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yapılır/yaptırılır.

(3) Kesiti yapılan hayvanların ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanır, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM)’ne gönderilir. Hazırlanan icmallerde yer alan bilgilerin doğruluğundan ESK sorumludur.

(4) HAYGEM, ESK’dan gelen icmali kesilen hayvan sayısı ve destekleme meblağı açısından denetim ederek bütçe imkânları çerçevesinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yetiştiricilerin hesabina aktarır.

FİNANSMAN VE ÖDEMELER

UNSUR 3- (1) Bu karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan kaynak, Bakanlığın 2022 yılı ziraî destekleme bütçesinden sağlanır.

(2) Bakanlık; ödemelerde gereksinim duyulacak evrakları belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye temel bu Kararın yürütülmesine ait başka düzenlemeleri yapmaya, uygulama asıllarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve öteki kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkilidir.

(3) Destekleme ödemeleri; ödemeye temel icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.

(4) Ödemeler için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden ötürü, ödenen fiyatın % 0,2’si komite olarak ayrıyeten ödenir.

(5) Bu Karar uyarınca yapılacak ödeme, ESK tarafından oluşturulacak icmal karşılığında, ziraî destekleme bütçesi ödeneğinden yetiştiricilerin hesabına aktarılır.

(6) Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan evvel haciz, icra ve temlik süreçlerine bahis edilemez.

YÜRÜRLÜK

HUSUS 4- (1) Bu Karar, 2/4/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

UNSUR 5- (1) Bu Karar kararlarını Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yazar : admin

Check Also

Kur artarken, şirketlere ucuz kredi yağıyor: 8 ayda 1 trilyon liraya yaklaştı

Enflasyon yüzde 70'e ulaşırken kredi faizleri yüzde 20'lerde kalınca TL kredi hacmi patladı. Bankaların TL kredi hacmi, son bir haftada 78 milyar ...

Van escort Diyarbakır escort İskenderun escort Escort Sitesi Bostancı escort Bostancı escort bayan Dudullu escort Bayan Dudullu escort Göztepe escort bayan Ataşehir escort Maltepe escort Göztepe escort Lezbiyen escort