Son Yazılar

İstanbul Havalimanı’nda ölen onlarca emekçi için yapılan aksiyonla ilgili çarpıcı karar

Anayasa Mahkemesi, İstanbul Havalimanı inşaatında ölen onlarca emekçi için afiş astıkları için cezalandırılan sendikacılar lehine hak ihlali kararı verdi. Yüksek Mahkeme, yönetimin tutumunun hedefini aşan, öngörülemez zorlama ve radikal bir yorum olduğuna hükmetti.

AKP iktidarının beğenilen müteahhitleri Kalyon, Cengiz İnşaat, Mapa, Kolin ve Limak tarafından yapılan İstanbul Havalimanı’nın inşaatı sırasında çok sayıda personel hayatını kaybetmişti. CHP’nin savına nazaran 400, bakanlığın resmi açıklamasına nazaran 30 emekçinin ölmesi üzerine havalimanı inşaatında çalışan çalışanlar, taban şartların yerine getirilmediği gerekçesiyle 14 Eylül 2018 günü hareket başlatmıştı.

Hareket üzerine güvenlik güçleri, şantiye alanına girmiş, emekçilere biber gazıyla müdahalede bulunmuş, gece saatlerinde yaklaşık 600 personel gözaltına alın 24’ü tutuklanmıştı

Hareketlerin devamında, İstanbul Fikirtepe’de “3. Havalimanında Tutuklanan Direnişçi Personeller ve Sendika Yöneticileri Özgür Bırakılsın” başlıklı bir afiş asılmak istendi. Fakat İnşaat Personelleri Sendikası Genel Lideri Mehmet Avcı’nın da ortalarında bulunduğu birçok bireye Kabahahatler Kanunu’nun 37. hususuna nazaran “çevreye rahatsız etmek”ten idari para cezası verildi.

Mehmet Avcı, afiş asma hareketinin cezalandırma konusu yapılamayacağını ve sendikal kapsamda barışçıl bir formda gerçekleştirdiği aksiyonun rastgele bir kabahat teşkil etmediğini belirterek idari para cezasına itiraz etti. İtirazı inceleyen İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği itirazı reddetti.

AYM: YÖNETİMİN HALİ ÖNGÖRÜLEMEZ, ZORLAMA RADİKAL BİR YORUM

Avcı, mevzuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Yüksek Mahkeme şu kıymetlendirme ve tespitlerde bulundu:

Müracaatçılara isnat edilen aksiyonların 5326 sayılı Kanun’un 37. hususu kararında düzenlenen “mal ve hizmet satışı emeliyle çevreyi rahatsız etmek” ögesinden “rahatsız etmek” kısmının kapsamında yer aldığı kabul edilmiştir.

Buna nazaran uygulanan kuralın bütünlüğü bozulmak suretiyle içeriğindeki bir cümle getiriliş maksadından radikal biçimde farklı bir yoruma tabi tutulmuş ve başka bir cürüm ihdas edildiği değerlendirilmiştir.

“HUKUKİ YARDIMLA BİLE BUNUN CÜRÜM OLABİLECEĞİNİ BİLEMEZ”

Anayasa Mahkemesine nazaran bu formda bir cezalandırmada bireylerin hukuksal yardım almak suretiyle dahi hangi hareket ve kusurların kendilerine atfedilebileceğini, hatalı duruma düşebileceklerini bilebilmeleri mümkün değildir.

Sonuç olarak kamu makamlarının kelam konusu yorumunun anılan kararın emelini aşan zorlama ve öngörülemez bir yorum olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

Ortaya çıkan bu sonuç Anayasa’nın 38. unsurunun birinci fıkrasında düzenlenen cürüm ve cezaların yasallığı prensibi ile bağdaşmamaktadır.

Yine yargılama yapılmasında hukuksal fayda bulunmaktadır. Yapılacak yine yargılama ise ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Bu kapsamda yapılması gereken iş tekrar yargılama kararı verilerek Anayasa Mahkemesini ihlal sonucuna ulaştıran nedenleri gideren, ihlal kararında belirtilen unsurlara uygun yeni bir karar verilmesinden ibarettir.

KARAR: KABAHAT VE CEZANIN YASALLIĞI UNSURU İHLAL EDİLDİ

Açıklanan münasebetlerle;

  • Anayasa’nın 38. hususunda garanti altına alınan kabahat ve cezaların yasallığı prensibinin İHLAL EDİLDİĞİNE,
  • Kararın bir örneğinin cürüm ve cezaların yasallığı unsurunun ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yine yargılama yapılmak üzere İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliğine GÖNDERİLMESİNE,
  • 364,60 TL harç ve 4.500 TL vekâlet fiyatından oluşan toplam 4.864,60 TL yargılama sarfiyatının müracaatçıya ÖDENMESİNE,
  • Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Yazar : admin

Check Also

Toplumsal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı

Toplumsal Medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis grupları tarafından gözaltına alındı. Ödemiş ilçesinde uygulama ...

Van escort Diyarbakır escort İskenderun escort Escort Sitesi Bostancı escort Bostancı escort bayan Dudullu escort Bayan Dudullu escort Göztepe escort bayan Ataşehir escort Maltepe escort Göztepe escort Lezbiyen escort