Son Yazılar

Hurda indirimi yüzde 50 arttırıldı!

Hurda indirimine ait unsur Resmi Gazete’de bu formda yayınlandı:

“Bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların ismine kayıtlı gerçek yahut hukukî şahıslar tarafından, ilgili mevzuat mucibince kayıt ve tescili silinerek, direkt yahut ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için tıpkı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan yalnızca motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın birinci iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 15.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına temel matrahı gibi) nazaran Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir.”

Hurda indirimi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren vergisiz fiyatı 70 bin TL’ye kadar olan araçlarda 10 bin TL, 70-120 bin TL ortasında olan araçlar için 8 bin TL ve 120 bin TL üzerinde fiyatı olan araçlar içinde 3 bin TL indirim sağlıyordu. Torba Yasa ile vergisiz fiyatı 70 bin TL olan araçlar için indirim 10 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkartıldı ancak başka vergisiz fiyat aralıklarında uygulanan hurda indirimi hakkında rastgele bir açıklama yok.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ CEZALARI DA İPTAL

Bu duruma ek olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kamyonet ve panelvan tipi (Kangoo, Doblo, Tourneo Connect, Combo tipi) geçilmesi nedeniyle kullanıcıya gönderilen cezalar iptal oldu. Böylelikle cezalara ait açılan davalara yer olmadığına ait karar verilecek ve yargılama sarfiyatları tarafların üzerine bırakılacak, vekalet fiyatı talep edilemeyecek. Bildirim edilen cezalar şayet ödendiyse bugünden itibaren üç ay içinde müracaat yapılması halinde ödemeyi yapan mükellefe ceza meblağı iade edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan husus şöyle:

25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir. “GEÇİCİ HUSUS 5 – 1/1/2019 tarihinden bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları prestijiyle kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu unsurun ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar bildirim edilmez, bildiri edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar yahut açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip masrafları taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet fiyatına hükmedilmez. Kelam konusu cezalar kapsamında bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvel yapılan tahsilatlar unsurun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde unsurun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.”

Yazar : admin

Check Also

Gelirimiz artmadan otomotiv satışları artmaz

Hayat pahalılığı karşısında alım gücünün düşmesiyle vatandaşların araçlara ulaşımı epeyce zorlaştı. Avrupa'nın önde gelen otomotiv ...

Van escort Diyarbakır escort İskenderun escort Escort Sitesi Bostancı escort Bostancı escort bayan Dudullu escort Bayan Dudullu escort Göztepe escort bayan Ataşehir escort Maltepe escort Göztepe escort Lezbiyen escort