Son Yazılar

Borçlular dikkat; iş yeri ruhsatı da haczedilebilecek

İşlettiği krom madeninin işletme ruhsatı alacaklısı tarafından haczedilen işletmeci, soluğu İcra Hukuk Mahkemesi’nde aldı. Mahkeme, borçlu madencinin şikayetini kabul etti, işletme ruhsatına konulan haczi kaldırdı. Kararı alacaklı davalı temyiz edince devreye giren Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, işletme müsaadesinin devredilemeyeceğine, işletme ruhsatının bir bütün olarak ve yönetmelikte belirtilecek temeller çerçevesinde devredilebileceğine dikkat çekti. Maden Kanunu’nda maden işletme ruhsatının haczedilemeyeceğine dair bir düzenlemeye yer verilmediğinin hatırlatıldığı kararda, “Yasa unsurlarına nazaran maden işletme ruhsatının devredilebileceği, ipotek edilebileceği, icra dairesince satışının yapılabileceğinden işletme ruhsatı üzerine haciz konulabilir. Lakin işletme hakkı ile bütünlük teşkil eden tesis, vasıta, alet ve gerecin münferiden haczedilemeyeceği düzenlenmiştir.

UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

Somut olayda; Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak borçlunun maden işletme ruhsatı ve işletmenin tamamına haciz konduğu anlaşılmaktadır. Borçlunun talebi ruhsat üzerine haciz konulamayacağına ait olup, ruhsatla ilgili Maden Kanunu’nun 40. hususunun uygulanması mümkün değildir. Bu durumda mahkemece istemin reddi yerine yazılı münasebetlerle haczin kaldırılması tarafında karar tesisi isabetsizdir” denildi.

KARARIN BOZULMASINA HÜKMEDİLMİŞTİR

Bozma kararının akabinde İcra Hukuk Mahkemesi, birinci kararında direnince bu sefer devreye Yargıtay Hukuk Genel Şurası girdi. Genel Konsey kararında şu tabirlere yer verildi: “Bilindiği üzere İcra İflas Hukukunda kural olarak borçlunun malvarlığını teşkil eden mal, alacak ve hakları, alacaklılarına karşı bir tıp teminat oluşturur. Borçlunun malvarlığını oluşturan mal, alacak ve hakları borç için haczedilebilir. Maden Kanunu’nun 40. hususunun 1. fıkrası ile madenin işletilmesi için gerekli olan ve tek başına bir bedel söz eden her türlü malın münferiden haczi yasaklanmıştır. Tıpkı hususun 2. fıkrasında ise haczi mümkün olan değerler belirtilmiş ve hangi durumlarda haczin mümkün olacağı belirlenmiştir. Fakat haczi yasaklanan bedeller ortasında maden işletme ruhsatı bulunmamaktadır. Kaldı ki, anılan kanunun 27. hususunda maden işletme ruhsatının diğerine devredilebileceği, 39. hususunda rehnedilebileceği, 43. hususunda üzerine ipotek tesis olunabileceği ve icra dairesince satışının yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu durumda bilakis bir karar bulunmadığından maden işletme ruhsatı üzerine haciz konulabilir. Açıklanan nedenlerle Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma ilamına uyulması gerekirken, evvelki kararda direnilmesi tarz ve yasaya karşıt olup, direnme kararı bozulmalıdır. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir.”

İHA

Yazar : admin

Check Also

Ulaşımda Almanya modeli örnek alınsın

Akaryakıta günaşırı artırım gelirken Türkiye'nin de Almanya üzere toplu taşımayı teşvik eden ucuz abonman uygulamasına geçmesi daveti yapıldı ...

Van escort Diyarbakır escort İskenderun escort Escort Sitesi Bostancı escort Bostancı escort bayan Dudullu escort Bayan Dudullu escort Göztepe escort bayan Ataşehir escort Maltepe escort Göztepe escort Lezbiyen escort